'Gezond en Veerkrachtig' in Den Haag

Veerkrachtig in DH

B&W hebben het beleidsplan  ‘Gezond en Veerkrachtig’ gepubliceerd. zie www.denhaag.nl.

Het plan is beschikbaar voor inspraak. 

 
'Gezond en Veerkrachtig' gaat over de beleidsterreinen zorg, jeugd en volksgezondheid. Het plan beschrijft hoe de gemeente een bijdrage wil leveren aan een gezond leven voor inwoners van 0 tot 100+. 
 
Voor de samenstelling van het plan zijn veel gesprekken gevoerd met Hagenaars van alle leeftijden en met Haagse organisaties.
U kunt t/m 20 september uw mening geven. Om het plan te lezen zie www.denhaag.nl

B&W hebben het beleidsplan  ‘Gezond en Veerkrachtig’ gepubliceerd. zie www.denhaag.nl.