Uitbreiding dienstverlening Helpdesk Geldzaken ondersteunt werkende armen

logo denhaagUitbreiding dienstverlening Helpdesk Geldzaken ondersteunt werkende armen


Dienstverlening Helpdesk Geldzaken

Uitbreiding dienstverlening Helpdesk Geldzaken ondersteunt werkende armen

Om de groeiende groep werkende minima beter te ondersteunen, breidt de Helpdesk Geldzaken haar activiteiten uit. Samen met werkgevers gaat de Helpdesk bekijken hoe zij haar diensten ook op de werkvloer kan aanbieden.

Medewerkers van de Helpdesk weten in veel gevallen substantiële besparingen te realiseren voor mensen met een minimum inkomen. Omdat blijkt dat veel werkende minima de weg naar de Helpdesk lastig weten te vinden, gaat de helpdesk actief op zoek naar werknemers met geldzorgen of met het risico in problemen te komen.

Bert van Alphen, wethouder armoedebestrijding: “Geldzorgen werken verlammend. Op de werkvloer kunnen deze zorgen zich vertalen in ziekteverzuim, stress en minder productiviteit. Dit is onwenselijk voor werknemers én werkgevers. Door deze mensen actief te benaderen, voorkomen we uitval en verergering van de problemen.

”Eind november opende de Helpdesk Geldzaken al een aantal laagdrempelige, makkelijk toegankelijke locaties waar mensen met hun vragen over geldzaken terecht kunnen. Met een snelle budgetscan krijgen zij inzicht in hun inkomsten en uitgaven, en advies over bijvoorbeeld toeslagen of besparingsmogelijkheden. Voor mensen die meer hulp nodig hebben, wordt specifieke ondersteuning geregeld. De ervaring leert dat het besteedbaar inkomen maandelijks met gemiddeld 50 euro kan worden verhoogd door bijvoorbeeld gebruik te maken van toeslagen, een aanvullende bijstandsuitkering of door te besparen op energie- of zorgverzekeringskosten.

Ook mensen met een baan die niet of nauwelijks boven het bestaansminimum uitkomen, kunnen veel baat hebben bij een financieel advies. Daarom gaat de Helpdesk Geldzaken in 2019 met werkgevers in Den Haag in gesprek, om haar diensten aan te bieden op de werkplek. Dit zal onder andere bestaan uit hulp bij het op orde krijgen van het huishoudboekje en cursussen zoals de budgetteringscursus 'Weet wat je besteedt'. Vanuit de Helpdesk Geldzaken wordt al veel samengewerkt met andere organisaties, zoals het waterleidingbedrijf of de woningbouwvereniging. Zij spelen een belangrijke rol in het signaleren van mogelijke financiële problemen, als rekeningen niet betaald worden.

Bert van Alphen: “Ik vind het belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen helpen te voorkomen dat zij in problemen komen. Of dat zij, als dat al wel het geval is, hun zaken zo snel mogelijk weer op de rit krijgen. Daarbij maakt het natuurlijk geen verschil of zij wel of geen betaalde baan hebben.

Zie ook