STOP GEWELD ONDER JONGEREN

stop geweld15

Jongeren moeten veilig de straat op kunnen, toch? Helaas worden zij regelmatig bedreigd en beroofd.
Vaak kennen slachtoffers en daders elkaar!

Is je kind hiervan getuige of ken je zelf een geweldpleger? Meld Geweldplegers Anoniem via 0800-7000.

#meldmisdaadanoniem #DH247 ^ps