Voorkom rattenoverlast: Help mee!

rat

U kunt helpen om onder andere rattenoverlast te voorkomen!

 

Dagelijks zijn medewerkers van de gemeente aan de slag om de stad schoon te houden en zo o.a. rattenoverlast te voorkomen.
 
U kunt helpen:
- Gooi geen afval of etensresten op straat.
- Voer geen etensresten aan vogels.
- Gooi oud brood in de broodcontainer
 
U kunt overlast door ratten melden. Doe uw melding via de pagina Rattenoverlast op www.denhaag.nl of via tel.nr. 14070.
In wijken waar veel overlast is, kan de gemeente een voederverbod instellen. Op overtreding staat een boete van € 95.