Erasmusweg: herinrichting

erasmusweg 1De Erasmusweg is een belangrijke hoofdweg. Het verkeer moet nu, maar ook in de toekomst goed kunnen doorstromen en veilig gebruik kunnen maken van de weg. De Erasmusweg wordt in 2 delen aangepakt.

Vanaf 7 januari ligt het concept voorontwerp ter inzage op het Stadhuis en is deze ook digitaal te vinden op www.denhaag.nl/erasmusweg. De termijn waarbinnen een reactie ingediend kan worden op dit voorontwerp is 6 weken.

Eerste deel Erasmusweg

In het 1e deel van de Erasmusweg, tussen de Troelstrakade en Loevesteinlaan, wordt de weg verbreed van 1,5 rijstrook naar 2 rijstroken. Dit om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. In 2016 zijn bewoners en andere belanghebbenden uitgenodigd het ontwerp van de herinrichting te bekijken en vragen te stellen aan de gemeente. Hierna heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het ontwerp verder uit te werken en uit te voeren.

Kijk voor meer informatie Herinrichting Erasmusweg (RIS 294199).

erasmusweg

Tweede deel Erasmusweg

Ook in het 2e deel van de Erasmusweg, vanaf de Beresteinlaan in de richting van de Loevesteinlaan, worden de rijbanen verbreed. De middenberm wordt versmald. Daardoor ontstaat er meer ruimte waardoor ook de parkeerstroken kunnen worden verbreed. Een aantal oversteekplaatsen verdwijnen en de oversteekplaatsen die blijven worden ruimer. Dit zorgt voor een betere doorstroming op de Erasmusweg en een veiligere situatie.