Servicepunt-XL Wateringse Veld

AdministratieAdministratieve hulp. Heeft u problemen met het invullen van formulieren, het op orde houden van alle papieren en op tijd betalen van rekeningen? De praktische dienstverlener helpt u op weg ! De diensten van de praktische dienstverleners zijn gratis en de diensten bestaan onder andere uit: 

• Ondersteuning bij kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen
• Ondersteuning bij het invullen van formulieren
• Ondersteuning bij het op orde houden van de administratie
• Ondersteuning bij het aanvragen van voorzieningen
• Informatie en advies bij overige praktische zaken

Neem hier contact met ons op.