Meldingen aan de Gemeente over defecten aan Openbare ruimten

gemeente dhRegelmatig wordt aan het Bewonersplatform gevraagd hoe bewoners meldingen kunnen doen van gebreken aan de openbare ruimte of een gevaarlijke situatie melden. De ‘openbare ruimte’ is een verzamelnaam voor de plekken of installaties die wij allemaal gebruiken.

Zoals zeebrapaden, tramoversteekplaatsen, pleinen, wegen, sportvelden, parken, straatverlichting, ondergrondse containers, verkeersdrempels en pollers etc. Het zijn openbare plekken of installaties in onderhoud van de Gemeente. Het is belangrijk dat die plekken veilig, netjes zijn of de installatie's op een juiste manier functioneert. U kunt een melding maken met het digitale formulier op de website van de gemeente Den Haag. In het formulier kunt u problemen melden over ongedierte, afval, overlast van bedrijven en evenementen, natuur en groen, riool en putdeksels, speeltoestellen, verkeer en verlichting.  

Het is belangrijk dat u uw melding en de locatie duidelijk omschrijft. Door de plaats aan te duiden als “tegenover huisnummer xxx en straatnaam”. Na invulling van het digitale formulier kunt u uw melding controleren en versturen naar de gemeente.

Een melding maken kunt u maken met een daar speciaal onwikkelde App, deze staat op de website bij de Gemeente of hier doen. U kunt uw melding doen met of zonder DigiD.

Klachten over de Gemeente Den Haag.
Het kan ook zo zijn dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van de gemeente Den Haag. Dan kunt u een klacht indienen. U kunt bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert, maar ook over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente.

Het klachtenformulier kunthier vinden. Ook hier kunt uw melding doen met of zonder DigiD.

Hoe wordt u op de hoogte gehouden van uw melding door de gemeente.
Het voordeel van het gebruik maken van het digitale formulier is dat u op de hoogte wordt gehouden over de voorgang van uw melding en u krijgt na melding een bericht van de gemeente met een meldnummer.  Maar hiervoor moet u wel uw E-mailadres opgeven/bekent stellen aan de gemeente. Uw E-mailadres kunt u vermelden in het digitale formulier.