Logo Bewonersplatform Waterings Veld

wateringseveldloopfestijn

Time left:
1
2
1
Dagen
2
3
Uren
1
8
Min
4
1
Sec

Wateringse Veld LoopFestijn 2019

Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden.
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
    a. Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren Evenement het Wateringse Veld Loopfestijn.
    b.  Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname  aan het                    Evenement.
    c.  Overeenkomst: de Overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
    d. Organisator: de rechtspersoon waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan, Stichting Bewonersplatform Wateringse Veld te ‘s-Gravenhage.
    e. Verwerker van de gegevens t.b.v. de inschrijving Wateringse Veld Loopfestijn, Racetimer Europe te Dordrecht.
2. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.
3.  Door u in te schrijven voor het Wateringse Veld Loopfestijn accepteert u de Algemene Voorwaarden van het Wateringse Veld Loopfestijn.

Lees hier de complete Algemene Voorwaarden Wateringse Veld LoopFestijn

Disclaimer. De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.