Kennisgeving ontwerp-bestemmingsplan Parijsplein

Prijspelin Wateringse VeldKennisgeving terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan Wateringse Veld-Zuid 1e herziening (Parijsplein)
Het ontwerp-bestemmingsplan Wateringse Veld-Zuid 1e herziening (Parijsplein) wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder met ingang van 24 oktober t/m 4 december 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt: - in de wettelijk voorgeschreven digitale vorm op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

Lees meer: Kennisgeving ontwerp-bestemmingsplan Parijsplein

Inloopspreekuur bewoners Wateringse Veld

spreekuurBPWWijkbewoners van het Wateringse Veld kunnen dichtbij huis terecht met vragen over wonen, welzijn en zorg. Stichting MOOI biedt algemene informatie over leefstijl, gezondheid en opvoeding, ook kunt u bij ons terecht voor praktische zaken, bemiddeling, advies en hulpverlening. Mantelzorgers zijn welkom voor ondersteuning en vragen.
De spreekuur wordt gehouden door diverse disciplines en een samenwerking van de volgende dienstverleners.

Lees meer: Inloopspreekuur bewoners Wateringse Veld

Informatiebijeenkomst van de Budgetkring

logo budgetkring lift je levenDe volgende nformatiebijeenkomst op 7 februari over de workshop ‘Lift je leven’ van de Budgetkring.  Het programma voor een duurzame leefstijl! Goed met geld omgaan is goed in het leven staan”. De Budgetkring is een werkgroep waarin je gestimuleerd wordt bewust en zorgvuldig om te gaan met je geld en met je leven.

Lees meer: Informatiebijeenkomst van de Budgetkring

Wateringse Veld heeft een werkgroep Leefbaarheid

P E R S B E R I C H T

De werkgroep bestaat uit bewoners die het belangrijk vinden dat de wijk prettig blijft om in te wonen, te werken en te recreëren. Bij de termen leefbaarheid en welzijn in de wijk heeft de werkgroepvoorzitter de heer Sagar Soekhoe zijn uitdagingen gevonden. Vraagstukken met betrekking tot een bepaald onderwerp op het gebied van welzijn, leefbaarheid, wonen en bevordering van bewoners-participatie worden door verschillende werkgroepen aangepakt. Hierbij is ook uw wijkkennis van harte welkom.

Lees meer: Wateringse Veld heeft een werkgroep Leefbaarheid

Aanleg Trimbaan in het Wateringse Veld

trimparcours

 

  

Wellicht is het u niet ontgaan dat er werkzaamheden zijn gestart in de ecologische zone in de Wateringse Veld. In dit artikel wil het Bewonersplatform Wateringse Veld u duidelijkheid geven.In 2012 heeft het Bewonersplatform op het Escampfestival met een bijzondere presentatie de hoofdprijs gewonnen. 

Lees meer: Aanleg Trimbaan in het Wateringse Veld