“Herziening voedselstrategie van 10 jaar geleden is broodnodig” 30 juni 2022

voedselHaagse Voedselraad spreekt Gemeenteraad van Den Haag toe: “Herziening voedselstrategie van 10 jaar geleden is broodnodig” 30 juni 2022

Op 30 juni maakte Frank Mechielsen namens de Haagse Voedselraad gebruik van het spreekrecht
om de Gemeenteraad van Den Haag toe te spreken met als boodschap “De herziening van de
voedselstrategie van 10 jaar geleden is broodnodig”. Namens de Haagse Voedselraad en duizenden
inwoners riep Mechielsen de aanwezige gemeenteraadsleden op om voedsel tot prominent
onderdeel van het gemeentelijk beleid te maken, alsook onderdeel van het nieuwe
collegeakkoord.
De Haagse Voedselraad, de Vereniging Ons Eten en meer dan 50 organisaties en bedrijven die samen
duizenden Haagse bewoners vertegenwoordigen, riepen op 8 juni gezamenlijk informateur Donner
en de onderhandelende partijen in een brief op, om een integraal voedselbeleid tot speerpunt van
het nieuwe collegeakkoord te maken voor een gezonde en veerkrachtige stad.
“Voedselbeleid raakt aan veel van de grote opgaven waarvoor de gemeente Den Haag staat”, stelde
Mechielsen namens de Haagse Voedselraad in zijn toespraak. “Leefbare, schone en veilige wijken,
meer banen, en het stimuleren van een betere gezondheid en schoner milieu, sociale cohesie alsook
de betrokkenheid van burgers bij lokaal bestuur. In voedsel komt alles samen.”
Mechielsen benadrukte daarbij dat veel politieke partijen zich in hun verkiezingsprogramma hebben
uitgesproken voor een gezonde leefomgeving. Het bestrijden van overgewicht onder jongeren is
daarbij een van de grootste uitdagingen. Landelijk ligt het gemiddelde rond 1 op 8, in Den Haag is dat
1 op 4, in sommige wijken zelfs 1 op 3. Alleen een integraal voedselbeleid kan hier verandering in
brengen, hield Mechielsen de gemeenteraadsleden voor.
De huidige voedselstrategie stamt uit 2012 en is nodig aan actualisatie toe. Eerder al sprak de
gemeenteraad zich uit om voedsel op te nemen in de duurzaamheidsambities van de stad. “Het is
hoog tijd om voedsel als integraal onderdeel op te nemen in het collegeprogramma en een
wethouder hiervoor specifiek verantwoordelijk te maken, zoals Amsterdam, Ede en Groningen al
gedaan hebben”, aldus Mechielsen. Deze visie past ook in de ambities die Den Haag zich gesteld
heeft in het kader van de City deal.
De urgentie om als gemeente een integraal voedselbeleid te voeren is verder toegenomen door de
direct voelbare gevolgen van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne, juist in de armere wijken. “Een
goede gezondheid en voedselzekerheid zijn zorgen die ons allemaal aangaan. Gezond en duurzaam
geproduceerd voedsel kan bereikbaar en betaalbaar worden door te investeren in lokaal
ondernemerschap gericht op korte ketens”, aldus Mechielsen met oog voor een gezonde en leefbare
toekomst voor de gemeente Den Haag.
Mechielsen tot slot: “Namens de Haagse Voedselraad en duizenden inwoners roepen wij u als
gemeenteraadsleden op om voedsel tot prominent onderdeel van het gemeentelijk beleid te maken,
alsook onderdeel te maken van het nieuwe collegeakkoord.”
De Haagse Voedselraad is een initiatief van de vereniging Ons Eten Den Haag en is opgericht als onafhankelijke spreekbuis
van bewoners, initiatieven en ondernemers uit Den Haag over gezond, eerlijk en duurzaam voedsel. De kern van de
Voedselraad wordt gevormd door ongeveer vijfentwintig experts die allen diepgeworteld zijn in de stad en met hun kennis
over verschillende delen van het voedselsysteem het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd adviseren bij het opzetten
van een duurzaam voedselbeleid. Zo vormt de raad een richtingwijzer voor de gemeente in strategie en beleid in de transitie
naar een gezond en duurzaam voedselsysteem. https://ons-eten.nl/. Link naar de Brief Haagse Voedselraad (ons-eten.nl)