Energiecompensatie

energiecompensatie

Voor hulp bij een aanvraag kunnen huishoudens terecht bij de Helpdesk Geldzaken, de ServicepuntenXL en bij de advies- en informatiebalie van SZW, (070) 353 75 00.

 Hagenaars die recht hebben op energiecompensatie weten de weg naar deze eenmalige uitkering over het algemeen goed te vinden.

In een voortgangsrapportage schrijven BenW, dat 85% van de rechthebbenden de energietoeslag hebben ontvangen of deze hebben aangevraagd.
De rechthebbenden zijn mensen met een inkomensgrens tot 130% van het sociaal minimum. De eenmalige uitkering bedraagt 900 euro.