Kennisgeving uitwerkingsplan Erasmusveld Midden onherroepelijk

Bestemmingsplan

 

Uitwerkingsplan Erasmusveld Midden

Onherroepelijk

Gedurende de termijn van terinzagelegging van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, met betrekking tot vaststelling van het uitwerkingsplan Erasmusveld Midden, is geen beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Hierdoor is het uitwerkingsplan ingaande 13 augustus 2021 onherroepelijk geworden.

Het uitwerkingsplan Erasmusveld Midden is te raadplegen:

- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;
- digitaal en op papier alleen op afspraak bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).

Den Haag, 9 september 2021
Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Expert van de afdeling Juridische Planvorming en Omgevingswet
mr. R. Sakkee