Herinrichting kruispunten Laan van Wateringse Veld

Wij nodigen u graag uit voor een online bijeenkomst op 20 mei van 19.00 uur tot 20.30 uur. De gemeente Den Haag bereidt plannen voor om twee kruispunten te verbeteren. Het gaat om het kruispunt Laan van Wateringse Veld - Noordweg en kruispunt Laan van Wateringse Veld - Oosteinde. 

 

meld je aan!

Doel is om bij te dragen aan het verbeteren van de verkeersafwikkeling en -veiligheid.

Tijdens de online bewonersavond van het Bewonersplatform Wateringse Veld informeert de gemeente u over de plannen. Ook kunt u uw ideeën, wensen en mening delen over het schetsontwerp. 

Het aantal woningen in de stad en de omgeving van Wateringse Veld neemt toe. Er wordt verwacht dat er daardoor meer last van het verkeer komt. Er rijdt nu veel doorgaand verkeer door Wateringse Veld, wat files veroorzaakt tijdens de spits. De gemeente wil daarom in komende jaren regionale en lokale verkeersmaatregelen nemen om doorgaand verkeer van hoofdwegen gebruik te laten maken, zoals de Wippolderlaan (N211)/Lozerlaan, Erasmusweg en Prinses Beatrixlaan. 

Dit betekent dat er lokaal verkeersmaatregelen nodig zijn. Zo ook op de kruisingen Laan van Wateringseveld – Noordweg en Laan van Wateringseveld – Oosteinde. Het verkeersonderzoek naar deze kruispunten is klaar. Voor beide kruispunten zijn voorstellen gedaan om de verkeersafwikkeling en -veiligheid te verbeteren. Het voorstel is om de kruispunten opnieuw in te richten:

  1. Laan van Wateringse Veld – Noordweg: herinrichting als rotonde met voorrang voor de tram en fietsers. 
  2. Laan van Wateringse Veld – Oosteinde: herinrichting met extra opstelvakken voor rechts afslaand verkeer. 

Hoe ziet de avond eruit en waarover kunt u meedenken?

Wanneer: De online bijeenkomst vindt plaats op 20 mei van 19:00 – 20:30 uur. 

Programma

  1. Opening door het Bewonersplatform Wateringse Veld.
  2. Uitleg onderzoek kruispunten Noordweg en Oosteinde.
  3. Schetsontwerpen kruispunten Noordweg en Oosteinde.
  4. Uitleg over het vervolg.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over het project, het proces dat hierbij hoort en de planning. Ook wordt ruim aandacht besteed aan de schetsontwerpen van beide kruispunten. Hierover kunt u uw ideeën, wensen en mening delen. Via de chat kunt u vragen stellen en uw reactie geven.

Wat gebeurt er met mijn reactie?

Uw reactie helpt om het ontwerp te verbeteren. Na de bijeenkomst wordt het concept schetsontwerp uitgewerkt naar een definitief schetsontwerp. Daarna wordt een voorlopig ontwerp gemaakt. 

Het voorlopig ontwerp kunt u inzien. U kunt dan formeel reageren door een zienswijze op te sturen. Hierin geeft u aan met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. De gemeente betrekt alle opgestuurde zienswijzen bij het definitieve besluit.

Hoe meldt u zich aan voor de bijeenkomst op 20 mei?

Vul het aanmeldingsformulier in. Vooraf stuurt het bewonersplatform een e-mail met een link en instructies toe. Met deze link krijgt u toegang tot de online bijeenkomst.  

meld je aan! 

Hoe kan ik meedenken als ik niet bij de bewonersavond kan zijn?

We nemen de online bijeenkomst op en stellen dit beschikbaar. Is uw vraag na het terugzien van de bijeenkomst niet beantwoord? Of heeft u andere vragen en ideeën? Stuur dan een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Den Haag en het bewonersplatform Wateringse Veld