Wijkoverleg over energietransitie

EnergieWethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid) gaat de komende tijd met wijkbewoners overleggen over de invulling van de energietransitie in de stad. De gemeente zet bij de energievoorziening van de toekomst vooral in op elektriciteit, geothermie (warmte uit de aarde), aquathermie (warmte uit water) en restwarmte.

 

Wethouder Van Tongeren: “Juist nu moeten we investeren in de energietransitie: op korte termijn voor onze economie en de werkgelegenheid, en op de langere termijn om onze stad ook voor toekomstige generaties groen en leefbaar te houden’.