Verkeerssituatie moet beter en veiliger

verkeersdruk 1
WIJKBEWONERS KOM OOK INSPREKEN OP            19 MAART! 

De ontsluiting van het Wateringse Veld is een groot probleem en een grote ergernis. 

Nu al staat het verkeer regelmatig helemaal vast en er komen nog 1100 woningen bij!

Op 19 maart spreekt de commissie Leefomgeving naar aanleiding van raadsvragen over de verkeerssituatie in het Wateringse Veld. Een mooie kans om onze stem te laten horen. Het Bewonersplatform Wateringse Veld gaat inspreken en u kunt dat ook! Als we met veel personen gaan inspreken, is de kans veel groter dat er op korte termijn iets gaat gebeuren! 

Wij gaan op 12 maart aandacht vragen voor twee belangrijke onderwerpen: 
1.     Neem zo snel mogelijk maatregelen om de ontsluiting van de wijk te verbeteren. Zorg dat de kruispunten Laan van Wateringse Veld met de Noordweg          en het Oosteinde zo snel mogelijk worden verbeterd. Veiligheid van fietsers en voetgangers moet daarbij voorop staan.
 
2.     Optimaliseer de OV-verbinding naar Den Haag CS en Den Haag HS om het autogebruik terug te dringen.
 
Kom ook inspreken! U moet zich wel van tevoren aanmelden. U mag maximaal 5 minuten spreken. Meer informatie vindt u hier: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/stad-in-de-raad.htm#
 
De raadsvragen van de VVD, inclusief antwoorden, vindt u hier: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/536123
Samen staan we sterker, laat deze kans u niet ontgaan. Geef uw mening en informeer ook uw buren.

Namens het Bewonersplatform Wateringse Veld,
werkgroep verkeer.
 
verkeersdruk