Droge voeten test

droge voetGoed om te weten hoe wij in het Wateringse Veld worden beschermd in het stormseizoen en hoe wordt dit getest. Dit geeft toch weer en veilig gevoel. Op zaterdag 17 september is de functioneringssluiting van de Maeslantkering. 

Rijkswaterstaat voert de jaarlijkse functioneringssluiting uit als voorbereiding op het stormseizoen, dat loopt van 1 oktober tot 15 april.
Eventuele problemen kunnen zo aan het licht komen, zodat deze nog voor het stormseizoen kunnen worden verholpen.

Het Keringhuis is die dag geopend van 11.00 tot 19.00 uur. Er zijn rondleidingen langs de Maeslantkering, demonstraties bij de LEGO-watertafel en activiteiten als Waterganzenbord en het naspelen van overstromingen. Op de waterspeelplaats kunnen kinderen met zandzakken en pompen aan de slag om het land droog te houden. In het naastgelegen bezoekerscentrum is een vaste expositie over waterbeheer in Zuid-Holland.

Aanvang sluiting Maeslantkering om 15.00 uur (onder voorbehoud).

 
Hoogwaterdreiging of niet, een keer per jaar sluiten de Maeslantkering en Hartelkering hun deuren. Dit heet de functioneringssluiting die dit jaar op…
WWW.KERINGHUIS.NL