Dankbare herinnering

herinnering

In dankbare herinnering aan een geweldig persoon.

Van de familie van Gerwen ontvingen wij op 1 december jl. het droevig bericht dat onze Jan van Gerwen op 76 jarige leeftijd na een langdurig ziekbed op 30 november is ingeslapen.

Vele bewoners van het Wateringse Veld maar ook ver daarbuiten herinneren Jan als een geweldig persoon met grote betrokkenheid voor Den Haag en in het bijzonder het Wateringse Veld.

Jan deed heel veel vrijwilligerswerk, onafscheidelijk met ‘zijn Tonny’. Achttien jaar als bestuurslid van het Bewonersplatform Wateringse Veld. Daarnaast zes jaar voor de Ambassade van de stad Den Haag, Coördinator Promoteam van toenmalig HOF. Daarnaast was hij brancardier bij de Zonnebloem en Lourdesreizen.

Op 15 april 2019 ontving Jan, vanwege zijn grote toewijding en jarenlange positieve vrijwilligersbijdrage aan de Haagse samenleving uit handen van René Baron, voormalig directeur stadsdeel Escamp de Stadspenning namens het gemeentebestuur van Den Haag. Daar waren wij maar vooral Jan en Tonny super trots op.

Jan was een lieve, zachtaardige, zorgzame man. Hij had het volste respect voor zijn medemens, ook of soms juist als zij een andere culturele achtergrond of religie hadden. Hij was een trouwe echtgenoot, een traditioneel gelovig mens en een betrokken Katholiek. Zijn Maria-devotie kon hij kwijt in de vele bedevaarten naar Lourdes in Frankrijk en Beauraing in België.

Een groot verlies voor Den Haag, het Wateringse Veld en in het bijzonder Tonny zijn liefhebbende vrouw. We wensen haar heel veel sterkte toe.

Jan is op 6 december na een uitvaartdienst in de St. Jan de Doperkerk in Wateringen, conform zijn wens in besloten kring begeleid naar het crematorium.

De leegte zonder Jan
is met geen pen te beschrijven.
De leegte zonder Jan
zal altijd bij ons blijven.
Maar veel fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden
maar altijd in ons hart.

Met deze mededeling heeft het bestuur van het Bewonersplatform Wateringse Veld gehoor gegeven om het overlijden van Jan van Gerwen, initieel alleen in besloten kring bekend te stellen.