Informatiebijeenkomst van de Budgetkring

logo budgetkring lift je levenDe volgende nformatiebijeenkomst op 7 februari over de workshop ‘Lift je leven’ van de Budgetkring.  Het programma voor een duurzame leefstijl! Goed met geld omgaan is goed in het leven staan”. De Budgetkring is een werkgroep waarin je gestimuleerd wordt bewust en zorgvuldig om te gaan met je geld en met je leven.

Lees meer: Informatiebijeenkomst van de Budgetkring

Kennisgeving ontwerp-bestemmingsplan Parijsplein

Prijspelin Wateringse VeldKennisgeving terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan Wateringse Veld-Zuid 1e herziening (Parijsplein)
Het ontwerp-bestemmingsplan Wateringse Veld-Zuid 1e herziening (Parijsplein) wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder met ingang van 24 oktober t/m 4 december 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt: - in de wettelijk voorgeschreven digitale vorm op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

Lees meer: Kennisgeving ontwerp-bestemmingsplan Parijsplein

Koolmees meest getelde tuinvogel

koolmees

De koolmees is in Den Haag de meest getelde vogel. Dat blijkt uit de jaarlijkse tuinvogeltelling van afgelopen weekend. 

Er is naar schatting in 1500 tuinen geteld, in heel Nederland in ruim 65.000 tuinen. In totaal zijn meer dan 1 miljoen vogels geteld. 

Lees meer: Koolmees meest getelde tuinvogel

Inloopspreekuur bewoners Wateringse Veld

spreekuurBPWWijkbewoners van het Wateringse Veld kunnen dichtbij huis terecht met vragen over wonen, welzijn en zorg. Stichting MOOI biedt algemene informatie over leefstijl, gezondheid en opvoeding, ook kunt u bij ons terecht voor praktische zaken, bemiddeling, advies en hulpverlening. Mantelzorgers zijn welkom voor ondersteuning en vragen.
De spreekuur wordt gehouden door diverse disciplines en een samenwerking van de volgende dienstverleners.

Lees meer: Inloopspreekuur bewoners Wateringse Veld